1398

لیفت واژن با نخ

لیفت واژن با استفاده از یکسری نخهای نازک در مواردی استفاده میشود که عضلات ناحیه پرینه عملکرد و استحکام خود را از دست داده اند

ادامه مطلب »