تهران – کنگره سلامت مردان ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی اثرات آلاینده های جنگی در عراق و افغانستان

تیزر کنگره سلامت مردان – بهداشت باروری

کنگره بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۹۷

نوزاد متولد شده با گره حقیقی بند ناف

کنگره سلامت مردان و بهداشت باروری اسفند ۹۶

کنگره سلامت زنان و خانواده ۱۳۹۸برج میلاد تهران