زگیل تناسلی

زگیل تناسلی (hpv)

زگیل تناسلی (hpv) گروهی از ویروسها هستند که میتوانند باعث ضایعاتی روی پوست بدن و ناحیه تناسلی و ایجاد بیماری در مناطق مخاطی مثل حلق

ادامه مطلب »